آموزگار کودکان دبستانی
(نوابغ،نوابغ راتربیت می کنندو آموزگاران بزرگ نوابغی که دنیارایک گام به جلو می برند.)
 

 

از این به بعد چک لیست های درس به درس فارسی بخوانیم وبنویسیم اوّل ابتدایی توّسط نویسنده ی وبلاگ وآموزگار پایه ی اوّل دبستان شهید کاظمی روستای درجه سه خیارک ناحیه ی یک اردبیل با توجّه به بودجه بندی وزمانبندی کتاب درسی وباتوجّه به اهداف ذکر شده درکتاب راهنمای معلّم فارسی بخوانیم وبنویسیم وحتّی المقدوربا توجّه به اهداف رفتاری درچهار حیطه ی شناختی،عاطفی،روان -حرکتی ،اجتماعی و در ارتباط با دیگر دروس، به منظورفراهم آوردن راحتی کار وآرامش خیال آموزگاران سراسرکشور و اعزام به خارج، در این پست، قبل از فرا رسیدن زمان اجرای این چک لیست ها ، به صورت ورد(۲۰۰۳)با پسوند (داک) وازدرس هفدهم به بعدباورد(۲۰۱۰)به منظور اعمال هر نوع تغییر درآن وبدون اسامی دانش آموز واینجانب با درج نام درس وموضوع وزمان اجرایی، اوّلین باردرکشوربرای دانلودگذاشته می شود.وآموزگاران عزیز می توانند با مراجعه به این وبلاگ با فرستادن یک صلوات واختصاص ثواب آن به نویسنده ی این وبلاگ حق وی را اداکرده واستفاده نمایند.

توجه :برای آشنایی با شیوه ی دانلود در آرشیو موضوعات به قسمت چهارداستان آموزنده مراجعه کنید.

نکته : مقیاس هاتا مورخه ی ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ در چک لیست ها درحد انتظار،نزدیک به انتظار و احتیاج به تلاش بوده است که به صورت اختصاری با (د،ن و ا)درچک لیست مشخص می شد ولی بعداز آن به خیلی خوب(خ ح)،خوب(خ)،قابل قبول(ق ق)و نیاز به تلاش(ن ت)تغییر یافته است.

***هرگونه سوءاستفاده پس ازدانلودفایل ها وگذاردن آن ها دروب سایت های دیگربرای دانلود ، به لحاظ شرعی وقانونی ناپسندوموجب ضمان شرعی بوده وموجبات آلودگی اطلاعات را در دنیای مجازی اینترنت فراهم می آورد.

آموزش نشانه های (۱)

لینک دانلود چک لیست درس اوّل فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(آب،باران)

http://www.4shared.com/file/146109600/96dd6f0e/1-darse_avval.html

لینک دانلود چک لیست درس دوّم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(ابر،باد)

http://www.4shared.com/file/146109906/74e28d06/2-darse_dovvom.html

لینک دانلود چک لیست درس سوّم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(مدرسه ،کلاس)

http://www.4shared.com/file/146110081/6de6cf18/3-darse_sevvom.html

لینک دانلود چک لیست درس چهارم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(توت،تاب)

http://www.4shared.com/file/146335356/44bc98f6/4-darse_chaharom.html

لینک دانلود چک لیست درس پنجم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(مادر،نان)

http://www.4shared.com/file/146335584/1b91fb25/5-darse_panjom.html

لینک دانلود چک لیست درس ششم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(ایران،سرباز)

http://www.4shared.com/file/146335828/e010ccd7/6-darse_sheshom.html

لینک دانلود چک لیست درس هفتم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(استخر،گوش شنوا،سرباز)

http://www.4shared.com/file/146336272/6290fbb4/7-darse_haftom.html

لینک دانلود چک لیست درس هشتم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(اردک،لک لک،ورزش)

http://www.4shared.com/file/149798081/b8333fc2/8-darse_hashtom.html

لینک دانلود چک لیست درس نهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(پرواز،جنگل،آدم برفی)

http://www.4shared.com/file/153740624/63c5ecfb/9-darse_nohom.html
 

لینک دانلود چک لیست درس دهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(درخت،همکاری،گل)

http://www.4shared.com/file/155408940/ecde01e2/90-darse_dahom.html

آموزش نشانه های(۲) 

لینک دانلود چک لیست درس یازدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(برنج ونارنج،خروس خوش آواز،مهتاب)

 

http://www.4shared.com/file/178883658/430395aa/91-darse_yazdahom.html
 

لینک دانلود چک لیست درس دوازدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(چشمه وچراگاه-ژاله -کتابخوانی)

 

http://www.4shared.com/file/178897449/9c99fef4/92-darse_davazdahom.html

لینک دانلود چک لیست درس سیزدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(دربازار)

 

http://www.4shared.com/file/178885462/ae14a4c5/93-darse_sizdahom.html

لینک دانلود چک لیست درس چهاردهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(صدای موج)

http://www.4shared.com/file/178885865/396ac802/94-darse_chahardahom.html
 

 لینک دانلود چک لیست درس پانزدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(سفردلپذیر)

http://www.4shared.com/file/217148822/da5db91a/95-darse_panezdahom.html

 لینک دانلود چک لیست درس شانزدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(غلی ومعصومه)

http://www.4shared.com/file/217149029/fb20564f/96-darse_shanezdahom.html

 لینک دانلود چک لیست درس هفدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(مثل خورشید)

http://www.4shared.com/file/227533588/b8803539/97-darse_hefdahom.html

لینک دانلود چک لیست درس هیجدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(حلزون)

http://www.4shared.com/file/227534758/937da7a3/98-darse_hijdahom.html

لینک دانلود چک لیست درس نوزدهم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(رضا)

http://www.4shared.com/file/259060886/87824804/99-darse_nozdahom.html

لینک دانلود چک لیست درس بیستم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(خاطرات انقلاب)

http://www.4shared.com/file/259061159/15fe7732/991-darse_bistom.html

لینک دانلود چک لیست درس بیست ویکم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(لاک پشت ومرغابی ها)

http://www.4shared.com/file/259061929/54acb04d/992-darse_bist_o_yekom.html

لینک دانلود چک لیست درس بیست ودوّم فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه ی اوّل ابتدایی(مبارزه با ظلم وبدی)

http://www.4shared.com/file/259062073/d46a3977/993-darse_bist_o_dovom.html

 


موضوعات مرتبط: چک لیست درس به درس فارسی بخوانیم وبنویسیم اول
[ 88/08/13 ] [ 8:58 ] [ سهراب شکرانه ننه کران ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به سال1385ایجادشده ودرارتباط باتعلیم وتربیت به معنای عام وآموزش وپرورش کودکان3الی 12ساله به طورخاص به ارائه ی مطلب می پردازدوهرشش ماه مدیریت شده،مطالبی حذف یااضافه می شود.
موضوعات وب